SKIBSTEDGAARD ligger ensomt i skønne omgivelser, der er præget af landskabets mærkelige, storlinede og oldtidsprægede karakter.

Limfjordens hovedtræk er formet under sidste istid, der efterlod sig et kuperet landskab.
I stenalderen blev klimaet varmere, polar-isen smeltede og havet steg. Hele Nord-jylland blev et ø-rige, og havet gnavede områdets kyster. Siden har landet hævet sig, og havet er blevet trængt tilbage. Ved foden af disse gamle stenalderklinter ligger nu hævet havbund.

Doverkil, Brokær og de lave arealer ved Boddum Bæk var således i stenalderen et smalt sund og i dag hævet havbund, medens Boddum var en ø og i dag en halvø. Rundt om Doverkil ses i dag de gamle, stejle klinter fra stenalderen.

Efter istiden blev landskabet dækket af frodig skov, der efterhånden blev fældet og brændt for at give plads til marker og græsning. Udnyttelsen var så kraftig, at skrænterne udviklede sig til blomster-rige overdrev, mens den letteste jord udviklede sig til hede.

 

Fjorden

Fjorden har et fint og uspoleret økosystem, hvor man nogle steder finder et tykt tæppe af muslinger, der er med til at filtrere fjordvandet. Der er også ålegræs, der skjuler mindre dyr. På stranden finder du bl.a. sporene af de fine små limfjordsøsters, knivmuslinger og sandmuslinger.

På stranden finder du også en stor variation af forskellige sten.

 

Dover Plantage

Dover Plantage er en dejlig varieret skov, der ligger ca. 2 km. fra gården. Her kan du uforstyrret gå ture ad et afmærket stisystem, der bl.a. fører dig gennem løv- og nåleskov, forbi en skovsø og en lille kilde og måske til skovens 2 langhøje og rundhøje. Langhøjene er på enorme 54 m og 63 m. Det siges, at der her er begravet to kæmper, der kom op at slås og kappede hovederne af hinanden. Kæmpernes kroppe skulle ligge i langhøjene og hovederne i d
e runde.

I efterårsmånederne er skoven ofte besøgt af svampeplukkere.

Med mindre der har været skybrud, kan du godt medbringe en barnevogn i skoven.

 

Oldtidshøjene

På ”Oldtidskirkegården”, der ligger op til gårdens marker, finder du landets største gruppe af bronzealderhøje. De mange oldtidsminder fortæller om områdets gode betingelser for tidlig bosætning, bl.a. på grund af gode muligheder for dyrkning og for adgang til fjorden. Alene på Oldtidskirke-gården er der samlet 32 høje, og endnu flere ligger i området - nogle skjult i bevoksning.

Fugle

I forårs- og efterårsmånederne er Skibsted Fjord et eldorado for ænder, gæs og øvrige trækfugle, der raster i fjorden.

Er du fugleinteresseret kan du også kører til naturreservatet Vejlerne, der ligger ca. 40 km. nord for gården.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til toppen